<< VORIGE NIEUWSBRIEF VOLGENDE NIEUWSBRIEF >>
NIEUWSBRIEF 46 - december 2022
Bouw mee aan de toekomst van ZAP
Hoe?
 • Iedere donatie is hard nodig.
 • Je doet ons een groot plezier deze nieuwsbrief door te sturen aan vrienden en bekenden.

 • BELANGRIJKE MIJNLPALEN VOOR ZAP
  Met veel trots delen wij graag 2 belangrijke mijlpalen die wij onlangs hebben gerealiseerd.

  Middelbare school in Nkulamaziba afgerond
  In februari 2015 zijn we begonnen aan een prestigieus project. Na de realisering van 4 lagere scholen (met alle bijbehorende leraren huizen) en een aantal kleinschalige projecten op het gebied van welzijn en educatie durfden we het aan om de eerste (en enige) middelbare school in het district Nkulamaziba te bouwen. Gezien de grootte, omvang en aanzienlijke investering van dit project hebben we in 2015 besloten deze middelbare school in verschillende fases te realiseren en in gebruik te nemen. En op vrijdag 30 september was het zover. De school is met een grote ‘ hand over ceremonie” overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, de ouder - leraar commissie en de onderhoud commissie.

  In aanwezigheid van de District Commissionair van Mumbwa, de secretaris van Chief Kaindu, alle senior head mannen en een grote delegatie van verschillende ministeries hebben we een fantastisch feest gevierd. Met zang en dans van kinderen, speeches van de hoogwaardigheidsbekleders is de school officieel in gebruik genomen.

  De school bestaat uit 11 klaslokalen, 2 scheikunde lokalen, 6 kantoren, een grote vergader - ontvangst ruimte, 17 lerarenhuizen en 26 wc’s.

  Inmiddels wordt de school bezocht door ruim 400 kinderen en er werken 23 gekwalificeerde leraren die door de overheid betaald worden.  Dormitory voor meisjes volledig in gebruik
  Een project dat ons na aan het hart ligt is de in gebruik name van de volledige dormitory voor meisjes bij de middelbare school. Alleen door middel van het faciliteren van een onderkomen bij de school is het mogelijk om de meisjes middelbaar onderwijs te bieden. De weg naar huis is vaak te lang en gevaarlijk. Daarbij sluit dit project naadloos aan bij ons initiatief om de meisjes op school te houden om vroegtijdig uithuwelijken tegen te gaan. Met de uitbreiding van een tweede slaapzaal met stapelbedden kunnen we nu aan 130 meisjes een veilig onderkomen bieden.

  Het bereiken van deze 2 belangrijke mijlpalen betekent niet dat we nu tevreden achterover kunnen zitten. Vol energie en plannen gaan we het jaar 2023 in.

  De lagere school in Nkulamaziba kan de grote vraag naar onderwijs niet meer aan. De school wordt nu bezocht door 1200 kinderen die gehuisvest zijn in 10 lokalen. Er is dringend behoefte aan een elfde lokaal. Hiervoor hebben we 15.000,- euro nodig.

  Ieder bedrag helpt!

  Ook staat in 2023 een uitbreiding van het Training Centrum op het programma. Met dit initiatief zijn we in 2021 gestart met medewerking van het ministerie voor hoger onderwijs. Dit Training Centrum heeft als doel om jonge volwassenen een ambachtelijk vak te leren. We starten in 2023 met cursussen voor naaister en timmerman. Daarna volgen opleidingen voor lasser, elektricien en community vroedvrouw. 4 lokalen voor theorielessen zijn net gerealiseerd. Nu zoeken we naar donaties voor de bouw van een halfopen werkplaats waar de praktijktrainingen kunnen plaatsvinden. Kosten: 7.500,– euro.
  Graag willen wij iedereen die het afgelopen jaar ZAP financieel of op een andere manier heeft ondersteunt enorm danken. Wij wensen jullie allemaal een mooie maand december toe!


  HELP ZAP
  Wij hopen intens op jullie steun. Er zijn verschillende mogelijkheden om ZAP te ondersteunen van groot tot klein. ZAP is in het bezit van de ANBI status.

  Hoe?
 • Adopteer een project;
 • Wordt Founding Father voor een bedrag van minimaal 1500 euro per jaar met een looptijd van 3 jaar;
 • Uiteraard is iedere andere ondersteuning meer dan welkom.


 • Met hartelijke groet,

  ZAP (Zambia Allocation Program)
  Josien Dudok van Heel

  Emailadres: info@zap-foundation.com
  Mobiel; +316-21224041 Zambia +260973676057  ZAP – Zambia Allocation Program – Jan Massenstraat 1 - 1411 RW Naarden - Netherlands
  P.Bag 41 Woodlands – Lusaka Zambia
  Kvknr: 34298178
  Bankrekening: ABNAMRO NL75 ABNA 047.16.70.634