DONATEURS

Founding Fathers
De Founding Fathers van ZAP committeren zich voor drie jaar en doneren jaarlijks een bedrag van minimaal € 1500,-
MAIL ONS >>

Vrienden
Vrienden van ZAP – elke donatie is meer dan welkom.
MAIL ONS >>

BANKREKENING NUMMER:
ABN-AMRO Amsterdam; NL75 ABNA 0471670634

ANBI-STATUS
Zap heeft de ANBI Status (Algemeen NUT Beogende Instelling), waardoor giften van inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.

Fiscale voordelen
De Stichting Zambia Allocation Program (ZAP) kunt u ondersteunen door incidenteel of periodiek te schenken. Welke vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar. ZAP is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee is de fiscale aftrekbaarheid voor u optimaal. ZAP is vrijgesteld van schenkbelasting en erf belasting. Met ingang van 2012 kunnen schenkingen aan ZAP door de komst van de Geefwet verhoogd worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting.

Incidentele of periodieke gift
Wanneer u eenmalig een schenking wilt doen aan ZAP, mag u deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering brengen. Daarbij geldt een plafond van tien procent van het gezamenlijke inkomen. Met een schenking die is vastgelegd in een notariële akte (na 1 januari 2014 niet meer nodig) maakt u optimaal gebruik van de fiscale voordelen die de overheid biedt. Het bedrag dat u schenkt is zonder plafond fiscaal aftrekbaar. Voor veel begunstigers betekent dit een fiscaal voordeel van 52 procent van de donatie. Voorwaarde is dat de schenking een looptijd van minimaal vijf jaar heeft.
SPONSORS

De volgende bedrijven verlenen regelmatig om niet diensten aan ZAP:

Ynetworks
Studio Maup
Kinderkleding en knuffels gedoneerd door de HEMA
Elisabeth Wurfbain - vertaling nieuwsbrieven en website

ADVISEURS
ZAP heeft de volgende adviseurs in Zambia:
Mr. A. Buske - Chairman of the ZAP board in Zambia
Mr. J. Mulakita - ZAP Building Manager
Esther Kapisa - Advisor