<< VORIGE NIEUWSBRIEF VOLGENDE NIEUWSBRIEF >>
NIEUWSBRIEF 43 - september 2021
Bouw mee aan de toekomst van ZAP
Hoe?
 • Iedere donatie is hard nodig.
 • Je doet ons een groot plezier deze nieuwsbrief door te sturen aan vrienden en bekenden. • In de nieuwsbrief van maart jongstleden hebben we jullie laten weten dat we achter de schermen druk bezig zijn met een aangepaste strategie voor de komende 3 jaar. Naast alle scholen met lerarenhuizen, sportvelden en groentetuinen die we de afgelopen 13 jaar hebben gerealiseerd is het nu de tijd rijp voor het oprichten van een trainingscentrum waar praktische beroepsopleidingen gegeven gaan worden.  Het trainingscentrum
  Na een intensieve periode van gesprekken en onderhandelingen met betrokken ministeries en communities is het nu zover. De bouwvergunning voor een centrum in Nklumaziba is rond en er is nauwgezet in kaart gebracht aan welke beroepsgroepen het meeste behoefte is.
  We zijn in mei begonnen met de bouw van 2 lokalen waar de theorie lessen gegeven gaan worden. In de volgende fase komen hier half open werkruimtes bij voor het praktisch onderricht.

  Vooralsnog is in nauw overleg met alle instanties gekozen om te beginnen met de opleidingen voor timmerman en naaister. Dit wordt later uitgebreid met trainingen voor elektricien, lasser en vroedvrouw.

  Hoe kunnen jullie ons hierin - naast reguliere donaties - ondersteunen?
 • De kosten voor een gereedschapskist bestaande uit o.a. een hamer, zaag, beitel, meetlint en waterpas bedraagt EUR 115,-
 • Een naaimachine kost EUR 75,-

 • Wij kunnen jullie verzekeren dat er voor dit initiatief grote belangstelling is en dat we ervan overtuigd zijn dat dit een cruciale impuls is voor de werkgelegenheid in dit arme gebied.

  Wat we verder nog graag met jullie willen delen
 • Sinds de oprichting van ZAP 13 jaar geleden hebben inmiddels meer dan 20.000 kinderen de kans gekregen om onderwijs te volgen in het gebied Kaindu. • De Dormitory bij de middelbare school in Nkulamaziba wordt nu bewoond door 68 meisjes. Ze voelen zich veilig en hoeven de grote afstand van en naar school niet meer dagelijks af te leggen met alle gevaren van dien. Er staan nog 80 meisjes op de wachtlijst. Zodra we de donaties rond hebben voor een uitbreiding kunnen we beginnen met de bouw van een tweede slaapzaal. • Het programma om de meisjes op school te houden, om vroegtijdig uithuwelijken tegen te gaan, is een groot succes. In de afgelopen 5 jaar hebben zon 500 meisjes hieraan deel genomen.

 • Bij de scholen zijn groentetuinen aangelegd, die door de leraren en kinderen onderhouden worden. Hierdoor merken we een belangrijke gedragsverandering in het eetpatroon. Men realiseert zich nu dat er meer is dan chima (maispap). • De lagere school in Nkulamaziba wordt al bezocht door zon 900 kinderen die wonen in een straal van 10 kilometer rond de school en ook hier is inmiddels een wachtlijst. Dit maakt uitbreiding van een klasblok met 2 lokalen noodzakelijk. Kosten bedragen 29.000,-

 • We zijn trots op de tomeloze inzet van ons team in Zambia. Het is een enorme uitdaging om continue te moeten anticiperen op alle problemen die corona en de inflatie in het land met zich meebrengen.  Onze oprechte dank aan allen die ons ondersteunen en jullie kunnen ervan overtuigd zijn dat we ook de komende periode er met volle energie tegen aan gaan!


  HELP ZAP
  Wij hopen intens op jullie steun. Er zijn verschillende mogelijkheden om ZAP te ondersteunen van groot tot klein. ZAP is in het bezit van de ANBI status.

  Hoe?
 • Adopteer een project;
 • Wordt Founding Father voor een bedrag van minimaal 1500 euro per jaar met een looptijd van 3 jaar;
 • Uiteraard is iedere andere ondersteuning meer dan welkom.


 • Met vriendelijke groet,

  ZAP (Zambia Allocation Program)
  Josien Dudok van Heel