Wat doet ZAP?
ZAP Foundation is actief in ťťn van de armste gebieden in Zambia en richt zich op onderwijs in de breedste zin des woords. Tevens richt ZAP zich op de gezondheidzorg. Een voorbeeld van de activiteiten:
 • Het bouwen van scholen en huisvesting voor leerkrachten
 • Realiseren van een kostschool
 • Bouwen van mother waiting shelters en keukens bij diverse klinieken
 • Het aanleggen van groentetuinen en sportvelden
 • Programma om meisjes op school te houden, het tegengaan van vroegtijdig uithuwelijken

 • Wat heeft ZAP de afgelopen jaren bereikt?
  Sinds de oprichting van ZAP hebben inmiddels meer dan 20.000 kinderen de kans gekregen om onderwijs te volgen in het gebied Kaindu.

  Bekijk alle PROJECTEN >>

  Hoeveel mensen werken bij ZAP?
  Bij ZAP werken 25 personen. Zij zijn verantwoordelijk voor de bouw van de scholen en de behuizing voor de leerkrachten. Deze mannen zijn door ZAP opgeleid tot bouwvakkers. Obert die de ZAP vrachtauto rijdt is ook in dienst.  Waarom worden er bij de scholen huizen voor leerkrachten gebouwd?
  Als er bij de school goede accommodatie voor leraren aanwezig is stuurt de overheid gekwalificeerde leraren naar deze school. Deze leraren worden door de overheid betaald. Het zorgt voor kwaliteit en continuÔteit van het onderwijs.

  Wat zijn de toekomstperspectieven van kinderen die de opleiding afronden?
  Met het diploma dat de kinderen behalen op de middelbare school kunnen zij een vervolgopleiding gaan volgen in Lusaka, hoofdstad van Zambia. Dit kan een universitaire- of een beroepsopleiding zijn. De toekomstmogelijkheden worden door het behalen van hun middelbare school diploma enorm vergroot.  Wat is de bijdrage aan ZAP van de community en de overheid in Zambia?
  De community ondersteunt de projecten van ZAP waar ze kunnen. Dit kan b.v. zijn; het brengen van bouw- en rivierzand, het hakken van stenen of het graven van wc's.

  Hoe wordt de toekomst van de scholen veilig gesteld?
  De school wordt na de bouw overgedragen aan de overheid. Het Ministerie van Onderwijs, de leraren en de ouders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de school en de huizen van leerkrachten.
  Het stuk grond waar de scholen op staan is door de Chief gegeven en kan door niemand anders worden opgeŽist.  Zijn er geen betere manieren om arme bevolkingsgroepen in Zambia te ondersteunen?
  Er zijn veel manieren om arme bevolkingsgroepen te ondersteunen maar ZAP gelooft dat de basis begint met onderwijs. Onderwijs biedt deze kinderen de kans op een betere toekomst.  Kan ik de ontwikkelingen van de projecten van ZAP gedurende het jaar volgen?
  ZAP kan gevolgd worden via Facebook, Twitter en Instagram. Een aantal keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit.  Hoeveel tijd brengt Josien Dudok van Heel in Zambia door?
  Josien woont acht tot negen maanden per jaar in Zambia waar zij de projecten van ZAP van dichtbij begeleidt. Zij controleert op deze manier de inkoop van bouwmaterialen en het transport ervan. Tevens onderhoudt zij het contact met diverse overheidsinstanties, de Chief van het gebied en diverse "head" mannen.  Verdient Josien Dudok van Heel een salaris voor haar werkzaamheden bij ZAP?
  Josien verdient geen salaris. Haar reiskosten van en naar Zambia worden door ZAP vergoed. Alle overige inkomsten gaan rechtstreeks naar ZAP. Het bestuur in Nederland ontvangt ook geen vergoeding voor hun inspanning.

  Doet ZAP iets aan het voorkomen van het vroegtijdig uithuwelijken van meisjes?
  Jaarlijks participeren zoín 100 meisjes in dit programma.
  ZAP is in 2015 een project gestart om meisjes op school te houden en daarmee het vroegtijdig uithuwelijken tegen te gaan.
  Er zijn meetings georganiseerd voor de ouders om hun duidelijk te maken hoe belangrijk het is om de meisjes op school te laten zodat zij ook goede kansen hebben in de toekomst. Ook worden de meisjes ondersteunt door uitgifte van pennen, schriften, regenjassen, rugzakken, schoolschoenen etc..
  Er zijn ook community teachers die de meisjes extra begeleiden met hun huiswerk en evt. bijles geven. Zo wordt er alles aan gedaan om de meisjes op school te houden.
  Wat doet ZAP met de hulpverzoeken vanuit de lokale gemeenschap?
  ZAP ontvangt veel aanvragen voor ondersteuning uit de lokale gemeenschap. Om deze aanvragen te valideren wordt er een bijeenkomst georganiseerd met de community en de "head" mannen. Hier wordt er besproken wat ZAP voor de lokale gemeenschap kan doen, maar ook zeer belangrijk, wat de gemeenschap voor ZAP kan doen. Hierna worden de projecten besproken met de Chief en het Ministerie van Onderwijs. Dit is belangrijk omdat er dan ook kan worden afgestemd wat de bijdrage van de overheid gaat zijn bij het project of dat er misschien al plannen zijn om iets in de betreffende gemeenschap te gaan doen.
  Hierna wordt het project voorgelegd aan het bestuur van ZAP en wordt er besloten of ZAP bij de uitvoering kan helpen en of het financieel haalbaar is.

  Ik wil graag geld doneren aan ZAP maar hoe doe ik dat?
  Alle donatie aan ZAP zijn meer dan welkom. U kunt dit doen voor uw donatie over te maken op de rekening van ZAP-Foundation NL75ABNA0471670634
  Lees meer bij DONATEUR / SPONSOR WORDEN >>

  Zijn de donaties aan ZAP fiscaal aftrekbaar?
  De donatie aan ZAP zijn fiscaal aftrekbaar!
  ZAP heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften van inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. U kunt ZAP ondersteunen door incidenteel of periodiek te schenken. Welke vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar.
  Hieronder de link naar de site van de belastingdienst met alle extra informatie die u nodig heeft.
  Website BELASTINGDIENST - Giften >>

  Kan ik ZAP ook in natura steunen?
  Het is lastig om ZAP in natura te steunen, transport naar Zambia is moeilijk.
  ZAP probeert alles lokaal te verkrijgen. Schooluniformen zijn b.v. in Mumbwa gemaakt, dit heeft werk aan 5 vrouwen gegeven. Materialen voor groentetuin, zoals spaden, harken etc. zijn ook allemaal lokaal aangeschaft.  Waar vind ik het jaarverslag van ZAP-Foundation?
  Hier vindt u het JAARVERSLAG VAN ZAP >>

  Kan mijn bedrijf een factuur ontvangen voor een donatie?
  ZAP kan zonder probleem een factuur sturen voor een donatie.